Kjøttproduksjon på norsk grovfôr?

Forregime Aron Mat

Et nasjonalt prosjekt om muligheter og begrensninger for kjøttproduksjon basert på grovfôr i Norge.

Vi i Aron Mat har med stor interesse takket ja til deltakelse i det vi mener er et uvanlig spennende prosjekt i forhold til vår bransjes videre utvikling.

Vår interesse har bakgrunn i vår deltakelse i prosjektet «Arktisk lam», hvor vi avdekket uheldige fettsyresammensetninger i kjøtt som var blitt fôret med importert kraftfôr.

I fremtiden ønsker vi å produsere produkter fra kjøttråstoff som har et bærekraftig, nasjonalt fôrregime.

Med nasjonale fôrkilder mener vi norsk opphav av for eksempel gress, bygg, belgvekster og alger. I prosjektet er det viktig å fokusere logistikken i primærproduksjon og å formidle dokumenterte resultater.

Det er en klar trend blant unge å ville vite hvordan maten er produsert og hvorvidt den er god for både helse og miljø. Markedsmessig møter derfor prosjektet millenniumsgenerasjonens økende informasjonsbehov i dimensjonen «better for you».

Daglig leder Espen Aronsen, Aron Mat AS, oktober 2016